Sociaal secretariaat

Ons kantoor heeft een permanente samenwerking met het sociaal secretariaat  S.D.Worx, kantoor Mechelen.

Via S.D.Worx verzorgen we de volledige administratie van het personeelsdossier.

Daarnaast staan we ter uwer beschikking voor het geven van adviezen betreffende het personeelsbeleid.

Via S.D.Worx verzorgen we eveneens de volledige administratie van het dossier bedrijfsleider.