F.O.D.-Financiën "ten oorlog" met geheime commissielonenaanslag

De F.O.D.-Financiën heeft in een "instructie" van 27.07.2011 onderstreept dat haar ambtenaren naar de toekomst streng moeten optreden indien ter gelegenheid van een fiscale controle zou worden vastgesteld dat voordelen van alle aard welke ontstaan ten name van personen die een professionele relatie hebben met een vennootschap niet op de voorgeschreven manier werden gerapporteerd.

In concreto betreft het voordelen van alle aard welke meestal in hoofde van de bedrijfsleider worden vastgesteld. Deze voordelen moeten door de vennootschap kenbaar worden gemaakt aan de fiscus via de loonfiche nr. 281.20 en de samenvattende opgave nr. 325.20.

Men kan hierbij denken aan de arbitrair vastgestelde voordelen van alle aard (privé-gebruik van de bedrijfswagen (5.000 of 7.500 kms. X coëfficient functie van de CO2 uitstoot), privé gebruik woning waarvan een eigendomsrecht bestaat ten name van de vennootschap (kadastraal inkomen x i. x 2 x 100/60)) evenals aan de voordelen van alle aard die t.b.v. hun werkelijke waarde moeten vastgesteld worden bij gebreke aan forfait (privé-gebruik motorfiets, ...)

In princiepe vervult de vennootschap de formaliteiten inzake de rapportering van deze voordelen via voornoemde loonfiche en samenvattende opgave.

Problematisch wordt de situatie indien ter gelegenheid van een fiscale verificatie discussie ontstaat over het al dan niet privaat karakter van een kost of een investering in de vennootschap. Een dergelijk meningsverschil kan (zal) naar de toekomst leiden tot de toepassing van de zogenaamde geheime commissielonenaanslag ten name van de vennootschap. Deze aanslag beloopt 309%, doch is in tegenstelling met de algemene regel fiscaal aftrekbaar.

Vb. Een vennootschap, huurder van een gedeelte van een gebouw waarvan de bedrijfsleider het eigendom heeft, investeert in de vervanging van de vensterramen (kostprijs 5.000,00 €). Tijdens de fiscale controle poneert de fiscus dat deze investering in feite een huurvoordeel is ten name van de bedrijfsleider-verhuurder. Wanneer wordt vastgesteld dat dit huurvoordeel niet werd gerapporteerd in een loonfiche en samenvattende opgave zal toepassing gemaakt worden van de geheime commissielonenaanslag. De waarde van de investering zal in casu aanleiding zijn tot een taxatie t.b.v. 15.450,00 €. Deze belasting is weliswaar aftrekbaar als een beroepskost.