Vennootschapsbelasting

Als ondernemer,handelend als orgaan van een vennootschap,wordt u geconfronteerd met een aantal keuzes welke in de loop van het vennootschapsleven moeten gemaakt worden en waarvan de impact op uw verdere carrière significant kan zijn.

Vertrekkende van een solide boekhouding zullen we u bijstaan bij het maken van deze keuzes.In dezelfde lijn zullen we u informeren over de gevolgen van elke zienswijze waarnaar uw voorkeur zou uitgaan.We zullen u aldus bijstaan bij het uitstippelen van een vennootschapsprogramma op (middel)lange termijn.

Fiscale items,welke hun oorsprong vinden in de handelswereld,kunnen eveneens inhoud krijgen voor de vrije beroeper die werkt als orgaan van een vennootschap.Enige reflexie over deze thema's zal dan ook toepassing vinden (reservering van winsten,(tussentijdse) dividenduitkering,financieringen,tax-shelter,notionele interestaftrek,...).

Ons kantoor zorgt ervoor dat de in te dienen aangifte in de vennootschapsbelasting naar inhoud en vorm als een kwaliteitsproduct kan beschouwd worden.