Personenbelasting

Als ondernemer van een eenmanszaak wordt u steeds meer geconfronteerd met de complexiteit van de personenbelasting.Evenzeer dient aangestipt dat de relatie met de verschillende overheidsadministraties vaak veronderstelt dat met kennis van zaken moet onderhandeld worden.

Ons kantoor kan ertoe bijdragen dat u zich niet persoonlijk moet inlaten met deze materie.

Ons kantoor zorgt ervoor dat de in uw naam in te dienen aangifte in de personenbelasting naar inhoud en vorm als een kwaliteitsproduct kan beschouwd worden.Het transparant karakter van de aangifte maakt dat de F.O.D.-Financiën beschikt over een goed uitgebouwd werkdocument.

Ons kantoor draagt verder zorg voor de communicatie met de F.O.D.-Financiën,treedt namens u op tijdens de verificatie van het dossier.

Mocht de onderhandeling en bespreking van het dossier na afloop van een fiscale controle niet leiden tot een akkoord met de F.O.D.-Financiën,kunnen we namens u een bezwaarprocedure starten.

Een verdere procedure voor de rechtbank van eerste aanleg kan via een gespecialiseerd advocatenkantoor waarmee ons kantoor een samenwerking onderhoudt.

Ons kantoor zal u verder begeleiden bij de berekening naar de voorafbetalingen,het maken van optimalisatieberekeningen enz...